Recensie: De kracht van Afrikaans denken

Redactie Afrikanieuws.nl. Afrika lijkt geen last te hebben van de economische crisis. Mensen uit Zuid Europa vinden massaal werk in landen als Marokko en Angola, terwijl het decennialang andersom is geweest. Is er een verklaring voor dat het Afrika zo voor de wind gaat?

Een andere vraag: is het toevallig dat de afgelopen tijd grote leiders heeft voortgebracht die hun roots hebben in het Afrikaanse continent? Charismatische mensen als Nelson Mandela, Kofi Annan, Desmond Tutu, Paul Kegame en Barack Obama worden geroemd om hun kennis, visie, vaardigheden, vermogen tot verbinden en hun doortastendheid. Het zijn leiders die beschikken over visie, lef, passie en compassie. Het zijn bouwers, vredestichters en vechters voor gelijke rechten. De Afrikaanse filosofie Ubuntu is wezenlijk onderdeel van deze leiderschapstijl en daar is dit boek op geinspireerd.

Ubuntu
Volgens bestuur- en organisatieantropoloog en ondernemer Leontine van Hooft kan Ubuntu een belangrijke bijdrage leveren om de westerse problemen op te lossen en daarmee de westerse crisis wat te verlichten.
Van Hooft is samen met haar man eigenaar van GreenDreamCompany. Zij werken aan recreatieve en toeristische gebiedsontwikkelingen in Afrikaanse landen als Ethiopië en Rwanda. Al tijdens hun eerste kennismaking met Afrika werd duidelijk dat het beeld dat ze van Afrika hadden, niet klopte. Zeker, er is armoede, maar er is ook wat anders: er is hoop, er is passie en ambitie en er is een sterk gevoel van verbondenheid tussen de mensen. Leontine: ‘Afrika heeft mijn werken, mijn privé en mens-zijn sterk beïnvloed. Maar meer dan dat, het heeft mij ook de werkelijke armoede van de Westerse wereld laten zien. We zitten midden in een transitieperiode, een fase waarin we overgaan naar een ander tijdperk waarin het welzijn van mensen meer centraal staat. Burgers zijn klaar met hoe het nu loopt, klaar met de hebzucht en de graaicultuur. De tijd dat het Bruto Nationaal Product belangrijker is dan het Bruto Nationaal Geluk, daarin komt nu een kentering. Het ontstaan van een beweging als Occupy is daar een bewijs van.’

Inhaalslag
Afrika is bezig met een enorme inhaalslag. Overal lees je blogs en artikelen over deze renaissance. Het is een som van een aantal dingen. Buitenlandse multinationals uit China en India hebben hun expansiefocus van Europa en Amerika verlegd naar Afrika, op zoek naar grondstoffen en nieuw afzetgebied. Er wordt veel geïnvesteerd in Afrika, niet alleen door de Afrikanen zelf maar ook door Afrikaanse diaspora, emigranten verspreid over de hele wereld.
Ook is er een andere kijk op hulpverlening ontstaan. De tijd van alleen maar geld geven is voorbij. Afrika focust op ondernemerschap en kennisontwikkeling. Bovendien willen ze in Afrika zelf steeds minder afhankelijk zijn van Westerse hulpprogramma’s. Het continent ontwikkelt zich van binnen uit en werkt aan een Afrikaanse democratie.

Inspiratie en eyeopener
In het boek De kracht van Afrikaans denken worden drie thema’s verbonden: Ubuntu, verbindend leiderschap en de nieuwe wereld. Het is geen wetenschappelijk boek, maar meer bedoeld als inspiratie en eyeopener. Leontine vertelt in het boek wat ze als bezield ondernemer in Afrikaanse opkomende markten als anders ervaart. Ze probeert daarmee als het ware de succesfactoren bloot te leggen van Afrika als opkomend continent, namelijk een andere mens- en levensvisie. Ook houdt ze lezingen om mensen kennis te laten maken met deze filosofie. Het zaadje van anders denken wordt geplant en dan gebeurt er in een organisatie bijna altijd wat. Leontine: ‘Maar zo lang we in Nederland vooral de aandeelhouders centraal stellen, in plaats van waardecreatie, is er nog een lange weg te gaan. Het begint met anders denken, je ontkomt er niet meer aan. Door de mondialisering krijg je in het zakendoen steeds meer te maken met internationale bedrijven en andere culturen. Het minste wat je dan kunt doen is weten hoe het er in zo’n land toe gaat.’

4 reacties op “Recensie: De kracht van Afrikaans denken

 1. Interessant onderwerp…het is naar mijn mening echter incorrect om Paul Kagame in hetzelfde rijtje te noemen als Tutu, Mandela en Obama. Kagame stuurt rebellen naar Congo om te doden, te verkrachten en te plunderen en in zijn eigen land maakt hij het leven van vele oppositieleden erg moelijk. Misschien had Leontine zich hier voorzichtiger moeten uitlaten. Zeker in een tijd waarin men steeds meer en meer de ‘duistere kant’ van Kagame begint te zien.

 2. Na het lezen van het artikel is nog steeds niet duidelijk wat Ubuntu is. Of is het artikle een reclame voor de GreenDreamCompany?

  • Ik heb het gelezen en kan het aanbevelen.
   Het boek gaat over nieuwe inspiratie. Over hoe je op een verbindende manier leiding kan geven. Dat kan zijn een land of een bedrijf. Het past heel erg in deze tijd. Greendreamcompany is slechts een voorbeeld van een bedrijf waarom dit wordt toegepast. Ubuntu is de leiderschapsfilosofie. Maar dit boek gaat juist over waarom en hoe je het kunt toepassen..Laat je inspireren!

 3. Prachtig idee: waarden scheppen ofwel diensten geven aan anderen, i.p.v. geld graaien. Dat moet het doel van een bedrijf zijn. Het is idealistisch te denken dat een “zaadje van anders denken” voldoende uithaalt. Er moet een andere opvatting komen van economie. Die leert nu: “doel van een bedrijf is winst maken”. Dat is een leugen, winst is geen doel maar middel, dat wel nodig is.
  De resultaten van een bedrijf horen verdeeld over alle betrokkenen, inclusief klanten, personeel én de omringende samenleving. Huidige praktijk is dat de “winst” verdeeld wordt tussen management en directie enerzijds en kapitaal-gevers anderzijds. Waarbij ook de bijdrage aan de samenleving – is belastingen – zo klein mogelijk wordt gehouden. Dat is beleid van roof en diefstal.
  Maximaliseren van de winst door almaar groter te worden is foute ideologie. Leidt tot inefficientie, burocratie, maatschappelijk parasitisme. En tot grote frustratie en ontevredenheid bij gewone werkers, die daar niet veel van terugzien.
  Planten van een “zaadje van anders denken” is prima. Maar er is véél meer nodig.
  Jan Velterop, wereldwinkel-ondernemer en fairtrade-specialist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>